Ruch Autentyczny. Teoria i praktyka. Podróż w nieświadome - poziom I


05-07.07.2010

tytuł:
Ruch Autentyczny. Teoria i praktyka. Podróż w nieświadome - poziom I
pedagog: Hannah Folberth-Reinprecht Austria
kwalifikacja: 15 h
podstawy obserwacji i analizy ruchu
program: W trakcie warsztatu uczestnicy zostaną wprowadzeni w podstawową formę metody Authentic Movement, poprzez praktykę, będącą procesem złożonym z faz ruchu i następujących bezpośrednio po nich faz refleksji - indywidualnie, w kontakcie z partnerem i z terapeutą. Istotnym elementem warsztatu będzie możliwość indywidualnego, bezpośredniego kontaktu prowadzącej z każdym z uczestników, dlatego sesje odbywać się będą w małych, kameralnych grupach. W części programu poświęconej teorii AM, przedstawiony zostanie archiwalny film, nakręcony przez Janet Adler.

Authentic Movement (Ruch Autentyczny) - metoda pozostająca pod wpływem tańca ekspresyjnego i teorii psychologii głębi C.G. Junga, jest terapeutyczną i medytacyjną formą choreoterapii. Metoda została stworzona przez Mary Starks Whitehouse, a następnie pogłębiona przez Janet Adler w USA. Authentic Movement poprzez ruch dotyka wszystkich poziomów wewnętrznej percepcji i wspiera możliwość wyrazu wewnętrznych procesów. W ruchu dziejącym się bez muzyki, z zamkniętymi oczami oraz w obecności tzw. 'świadka' istotniejszy jest proces 'przyzwolenia na zadzianie się ruchu' czy poddanie się ruchowi, aniżeli jego świadome inicjowanie. W ruchu, obserwowanym przez świadka-partnera, wyrażane zostają uczucia, cielesne impulsy, wewnętrzne obrazy poruszającego się. Tą drogą, to, co jest w ruchu, zostaje przeniesione na płaszczyznę świadomości, a następnie w trakcie rozmowy, wprowadzone oraz zintegrowane z wątkami biografii poruszającego się. W powstałym doświadczeniu może pojawić się zarówno ruch codzienny, jak i ruch o symbolicznym wymiarze, dający wejrzenie w indywidualne, kolektywne i duchowe sfery życia. Metoda Authentic Movement skierowana jest do tych wszystkich, którzy pragną pogłębić spojrzenie na związek ciała z psychiką.

 

Will not zithromax 250mg in order to medicine on a regular basis than guided.

Cialis also comes in online cialis various doses to suit the needs of a patient and is also usually prescribed in doses with 5 to 20 miligrams.

It may seem where to buy viagra which will such a key medication needs to have quite a lot of research data files available regarding it has the use, safe practices and potential side effects.