Etyka pracy choreoterapeutycznej. Teoria i praktyka


29.06.2010
tytuł:
Etyka pracy choreoterapeutycznej.Teoria i praktyka
pedagog: Justyna Torłop Polska
kwalifikacja: 10 h
etyka pracy choreoterapeutycznej
program: 1 Przegląd zagadnień zawartych w kodeksach etycznych zawodu psychoterapeuty,  
..psychoterapeuty tańcem i ruchem, arteterapeuty w Polsce i na świecie.

2 Szczegółowe zagadnienia związane z etyką pracy choreoterapeuty:
- kwalifikacje, kompetencje i rozwój zawodowy
- odpowiedzialność - obowiązki i prawa terapeuty
- dobro klienta/ pacjenta/ uczestnika
- poufność, notatki, zapisy, sprawozdawczość w pracy terapeuty, kwestie prawne
- kontrakt terapeutyczny
- relacja terapeutyczna
- dotyk w pracy choreoterapeuty
- ubezpieczenie
- relacje z innymi profesjonalistami, badania, wystąpienia publiczne

3 Część warsztatowa dotycząca umiejętności terapeutycznych związanych z wrażliwością etyczną i empatycznym podejściem choreoterapeuty, m.in.:
- budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania w relacji terapeutycznej
- empatia ruchowa w relacji terapeutycznej
- świadomość siebie (terapeuty) i swojego wpływu w relacji terapeutycznej
- obserwacja i omawianie ruchu bez oceny (na bazie techniki ruchu autentycznego)
- superwizja koleżeńska

Materiały do pobrania:

........Linki
Pobierz_biale_tlo_2