Terapia zaburzeń psychosomatycznych z wykorzystaniem Terapii Tańcem - część II Terapia Tańcem w aspekcie chorób psychosomatycznych. Terapeutyczny trening wsparcia w chorobie


30-31.01.2010
.tytuł: Terapia zaburzeń psychosomatycznych z wykorzystaniem Terapii Tańcem - cz. II
Terapia Tańcem w aspekcie chorób psychosomatycznych.
Terapeutyczny trening wsparcia w chorobie
pedagog: Maria Skommer
Polska
.kwalifikacja: ..4 h teoria
14 h praktyka
psychologia kliniczna
terapia tańcem
program:
Proponowany warsztat jest II częścią programu, którego celem jest zainteresowanie uczestników możliwościami zastosowania terapii tańcem w radzeniu sobie ze stresem i napięciami.
Cele programu:
zwiększenie świadomości własnego ciała, pokonywanie własnych oporów i ograniczeń w tańcu i ruchu, zdobywanie umiejętności ekspresji własnych emocji, poznawanie repertuaru własnego ruchu i wzbogacanie go poprzez improwizację, redukcja napięć, zwiększenie własnej skuteczności w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi.


I
Treści programowe wykładu:
Psychoterapia i Terapia Tańcem jako metody terapii niewerbalnych mają swe korzenie w wielu nurtach psychologii. Prekursorem wykorzystania podejścia i technik służących docieraniu do podświadomości był Zygmund Freud, który w swoich pracach wiele miejsca poświęcił rozpoznawaniu związków ciała i umysłu. Kolejną ważną postacią byl Carl Gustaw Jung, którego teoria pozwoliła na wykorzystanie tzw. aktywnej wyobraźni, zarówno jako narzędzia diagnostycznego jak i terapeutycznego. Jung stosował ruch jako bezpośrednią ekspresję lub instrument do ekspresji snów, a to stało się inspiracją dla Mary Whitehouse, jednej z prekursorek Terapii Tańcem. Współcześnie inspiracją dla Terapeutów i Psychoterapeutów Tańcem są też prace Harry'ego Stack Sullivana i Alfreda Adlera oraz przedstawicieli psychologii humanistycznej: Carla Rogersa i Abrahama Maslowa.

II
Treści programowe warsztatu:
1. Poznawanie przestrzeni własnej i partnera w tańcu.
2. Ciężar ciała i ugruntowanie jako podstawa integracji ciała i umysłu.
3. Praca z oddechem w tańcu.
4. Praca z kręgosłupem i miednicą.
5. Impuls i przepływ. Upłynnianie ruchu. Uwalnianie blokad mięśniowych i
....stawowych.
6. Praca z jakościami ruchu - ciężar, płynność, siła.
7. Rozwijanie własnego ruchu poprzez improwizację.
8. Praca z granicami i ich wpływ na relacje z partnerami.