Świadomość Ciała. Metoda Feldenkraisa. FI - sesje indywidualne


05-07.07.2010
tytuł:
Świadomość Ciała.Metoda Feldenkraisa. FI - sesje indywidualne
pedagog: Alan Caig Wilson Wielka Brytania
kwalifikacja: sesja - 75 minut
świadomość ciała
program: Funkcjonalna Integracja – FI (Functional Integration) jest obok Świadomości Poprzez Ruch – ATM (Awareness Through Movement) jedną z dróg nauczania w Metodzie Feldenkraisa.Funkcjonalna Integracja – FI (Functional Integration) jest procesem "jeden na jeden", w którym ciało ucznia jest poruszane przez trenera, poszukującego sposobów, dzięki którym może ono doświadczyć obniżenia potencjału wykorzystywanego w ruchu. Trener delikatnie prowadzi ucznia poprzez nowe drogi"organizowania samego siebie". Sesja jest skonstruowana indywidualnie, w efekcie tworząc dialog pomiędzy trenerem, a uczniem. Nacisk położony jest na skierowanie uważnej świadomości ucznia na ruchowe przyzwyczajenia, ograniczające na drodze spełniania potrzeb.

Metoda Feldenkraisa ma na celu:
- stworzyć warunki, które pozwolą wam ulepszyć obraz samego siebie,
- pomóc wam rozwinąć się i otrzymać dostęp do szerszego zakresu możliwości
..
ruchowych,
- pozwolić wam cieszyć się życiem tak wolnym i pełnym, jakie tylko wybierzecie
za Awareness Heals, Steven Shafarman

metoda:
Sformułowana przez Dr Moshe Feldenkraisa Metoda Feldenkraisa (The Feldenkrais Method®) dąży do przywrócenia i wzbogacenia fizycznego oraz psychologicznego potencjału ludzkiego organizmu. Dr Feldenkrais był wybitnym naukowcem i inżynierem, jego kariera w latach 30-tych obejmowała pracę w Joliot-Curie Laboratory w Paryżu. Jako zdolny sportowiec Dr Feldenkrais doznał w młodości poważnej kontuzji kolana. Odmówił chirurgicznej interwencji i w zamian za to zaczął korzystać ze swej rozległej wiedzy o anatomii, inżynierii i fizyki, w celu znalezienia rozwiązania dla problemów związanych z kontuzją. W latach 40-tych zaczął uczyć tych rozwiązań swoich kolegów z pracy. Pod koniec wojny wrócił do Izraela i tam kontynuował nauczanie. Stopniowo wieść o nim rozprzestrzeniła się i został zaproszony do Stanów Zjednoczonych, skąd Metoda Feldenkraisa rozkwita w rozpoznawany na całym świecie proces terapeutyczny. Ludzie z różnych zakątków ziemi i o różnych życiowych drogach korzystają z osobistego doświadczenia Dr Feldenkraisa.

Dr Feldenkrais wierzył, że zdolność ludzkiego organizmu do rozwoju uwydatnia się wtedy, kiedy człowiek staje się.świadomy samego siebie w trakcie ruchu. Większość jego wczesnego etapu pracy była zainspirowana obserwacją dzieci. Wskazywał on, że poziom sprawności i swobody w rozwoju fizyczności małych dzieci przekłada się bezpośrednio na rozwój ich zdolności fizycznych, intelektualnych i emocjonalnych w dorosłym życiu. Rozwinął dwa wzajemnie uzupełniające się procesy aktywnego fizycznego doświadczania, które zapoznawały uczniów (nie 'klientów', nie 'pacjentów', ale ludzi, którzy mają się czegoś nauczyć) z radosną świadomością ich samych w czasie, kiedy wkraczali i współdziałali ze światem wokół nich. Stawanie się świadomym tego co robimy w czasie gdy to robimy, było dla niego kluczem do usunięcia nieefektywnych i ograniczających przyzwyczajeń poruszania się i bycia; jednocześnie był to też klucz do kreacji nowych możliwości fizycznego i mentalnego działania. 

Cały ruch człowieka jest zorganizowany wokół funkcjonalnych oraz intencjonalnych wzorów aktywności. Te funkcjonalne wzory istnieją, aby zwiększyć potencjał ludzkich zmysłów, czego celem jest zebranie jak największej ilość informacji ze środowiska zewnętrznego.
Zgromadzona informacja sensoryczna powoduje znaczące biochemiczne zmiany w mózgu i następnie 'kieruje' naszym nieświadomym, podświadomym oraz autonomicznym zachowaniem - w relacjach zarówno z innymi ludzkimi istnieniami, jak również z zewnętrznym środowiskiem. Dr Feldenkrais przedstawia to bardzo prosto: (...) Nigdy nie spotkałem nikogo, człowieka czy zwierzęcia, kto nie potrafiłby odróżnić przyjaznego dotyku od złego. Funkcje ludzkiego organizmu są sensoryczno-motoryczno-kognitywną całością, w której wszystkie części pracują ze sobą spokojnie i równo, by zapewnić maksimum potencjału dla uczenia się i rozwoju w ciągu całego życia, jak również dla psychicznego i fizycznego bezpieczeństwa.

Dr Feldenkrais wierzył, że prawo do komfortu i łatwości w ruchu stanowi podstawowe prawo człowieka. Bardzo często nieefektywnych fizycznych przyzwyczajeń uczymy są w trakcie dorastania; przyzwyczajenia te są albo konstruowane przez nas samych, albo narzucane przez napięcia ciała. Takie przyzwyczajenia ograniczają wolność, nie tylko fizyczny ruch, ale również funkcjonowanie mentalne i psychologiczne. Zaburzenia w płynnym funkcjonowaniu ciała prowadzą do odczucia dyskomfortu i choroby, pojawiającego się wówczas, gdy nie jesteśmy w stanie osiągnąć celów, które wyznaczamy sobie w codziennym życiu. Odczuwamy samych siebie jako fizycznie ograniczonych i dlatego nasza zdolność do współdziałania z otaczającym środowiskiem jest ograniczona. Przyczyna leży w fizycznym ciele, ale efekty są często odczuwalne na poziomie psychologicznym i emocjonalnym. Rewolucja teorii i praktyki Metody Feldenkraisa ma swoje źródło w koncepcji, że w niektórych przypadkach możliwe jest ukoić zaburzenia psychologiczne i emocjonalne poprzez zasugerowanie bardziej efektywnego, alternatywnego wzoru ruchu, aby w ten sposób zastąpić krępujące, złe przyzwyczajenia ciała. Prostym efektem takiego podejścia jest podniesienie dobrego samopoczucia w ludzkim organizmie. To dobre samopoczucie tworzy zdrowy organizm, który potrafi szybko i efektywnie wychodzić z traumy.