Trening interpersonalny metodą Gestalt - Sztuka kontaktu


28-30.05.2010
tytuł: Trening interpersonalny metodą Gestalt - Sztuka kontaktu
pedagog: Jacek Panster
Polska
kwalifikacja: 20 h
trening interpersonalny
program:
Kontakt w ujęciu Gestalt jest sztuką budowania własnej świadomości na różnych poziomach: emocjonalnym, fizycznym, umysłowym, duchowym i społecznym.Taka nieoceniająca świadomość siebie ułatwia nawiązywanie autentycznych relacji z innymi w zgodzie ze sobą, jednocześnie z otwartością i poszanowaniem niepowtarzalności drugiego człowieka.

Udział w warsztacie jest okazją do zidentyfikowania i przekraczania osobistych ograniczeń, jak i uświadamiania swoich mocnych stron w relacjach międzyludzkich, w sprzyjającej atmosferze grupy oraz ze wsparciem trenera.