Labanotation - system analizy i notacji ruchu Rudolfa Labana


08.07.2010
tytuł:
Labanotation. System analizy i notacji ruchu Rudolfa Labana
pedagog: Urszula Loba-Wilgocka Polska
kwalifikacja: 5 h
podstawy obserwacji, analizy i notacji ruchu

program:
Kinetografia (w USA: Labanotation) - system analizy i notacji ruchu stworzony na początku XX wieku przez Rudolfa Labana stosowany na całym świecie. Za pomocą niewielkiej ilości znaków graficznych rejestruje czas, przestrzeń, ciągłość przepływu i trójwymiarowość ruchu. System oparty jest na logicznych przesłankach, odwołuje się do przestrzennego modelu geometrycznego i pozwala zapisać każdy rodzaj ruchu ludzkiego, w szczególności taniec. System stosowany w choreologii, choreografii i choreoterapii.

Program:
Zajęcia teoretyczne połączone z praktyką ruchową
1. Wprowadzenie do analizy przestrzennej Labana (trzy wymiary, trzy płaszczyzny,
....bryła dwudziestościanu, skale ruchowe).
2. Kierunki ruchu, poziomy ruchu, czas trwania, znaki graficzne.
3. Liniowy sposób zapisu.
4. Metody analizy i zapisu podstawowych akcji ruchowych: przemieszczeń, gestów,
....skoków, obrotów.
5. Wprowadzenie praktyczne do posługiwania się kinetografią: analiza, czytanie, pisanie.

Tabletten viagra cheap can be employed by simply many people who else don't even study what's causing ERECTION DYSFUNCTION to begin with.

The actual pharmacotherapy of migraine is classy, too as the buy levitra appropriate utilization of fruitless agents and preventative medicines requires an expression00 the several medicines offered and when these people best utilized in migraine control.

Never zithromax online no prescription stop using except on your prescriber''s advice.