Ekspresja w tańcu, a technika wyrazu. Teoria i praktyka


08.07.2010
tytuł:
Ekspresja w tańcu, a technika wyrazu. Teoria i praktyka
pedagog: Ewa Wycichowska Polska
kwalifikacja: 4 h
Master Class.
Taniec współczesny. Improwizacja.
program: „Taniec jest moim środkiem wyrazu (...) jest tego typu medium, fenomenem, który może bezpośrednio działać, służyć komunikacji z drugim człowiekiem. (...) Działanie poprzez medium ruchu jest bliższe naszym źródłom. Od najdawniejszych czasów człowiek tańczył. Przez taniec wyrażał swoje połączenie z niebem,z transcendencją, z tym co niejasne i co budziło lęk, przede wszystkim lęk przedśmiercią. To były odwieczne pytania. I najpełniej cały człowiek wyrażał siebie w tańcu. Tak jak dziecko, dopóki nie nauczy się ogłady i zachowań stereotypowych,wyraża się prawdziwie przez całe ciało. (...) prawdziwie wielką sztuką jest taniec. Pra – sztuką.”
Ewa Wycichowska - fragment wywiadu "Gazeta Malarzy i Poetów" nr 5 (2001)

„Taniec jest wewnętrzną potrzebą człowieka tak silną, że nawet śpiew nie może tego zdominować. Jest najlepszym komunikatem, w ruchu nie ma fałszu (...) staram się pokazywać, że taniec może łączyć, integrować, jest terapią, jest bez barier (...)
Taniec zakodowany jest w każdym człowieku (...) I jeśli przyjmiemy bardzo szeroką definicję, że każdy ruch wykonany z intencją, z ekspresją, a nie jako wysiłek roboczy, jest tańcem, to tak naprawdę wszyscy tańczymy i to ciągle.”
Ewa Wycichowska - fragment wywiadu "Topos" nr 01/03 (2003)