Terapia zaburzeń psychosomatycznych układu ruchu


2.07.2013
warsztat:
Terapia Tańcem
Terapia zaburzeń psychosomatycznych
pedagog: Maria Skommer Polska
kwalifikacja 3 h
7 h
psychologia kliniczna - psychosomatyka
terapia tańcem
zapraszamy: Osoby z zaburzeniami układu ruchu oraz osoby pracujące w tym obszarze
z pacjentami
program: Zaburzenia układu ruchu obejmują procesy zapalne stawów i kręgosłupa, choroby zwyrodnieniowe oraz reumatyzm tkanek miękkich. Ponadto osoby doświadczające dolegliwości ze strony układu ruchu mogą skarżyć się na bóle kręgosłupa, bóle stawów oraz przykurcz karku. Wszystkie te dolegliwości mogą mieć charakter psychosomatyczny. 

Sesja teoretyczna
Specyfika zaburzeń układu ruchu, mechanizmy ich powstawania i sposoby leczenia; prezentacje multimedialne.
Sesja praktyczna
Praca terapeutyczna z zaburzonym układem ruchu oraz odzyskiwaniem własnej niezależności, w podejściu traktującym symptom jako komunikat i szanse zmiany. Uczestnicy będą mogli nauczyć się, jak wykorzystać terapię tańcem w radzeniu sobie z napięciami, stresem i własnymi emocjami, wspierając równocześnie swoje funkcjonowanie zdrowotne.