Terapia zaburzeń psychosomatycznych z wykorzystaniem Terapii Tańcem. Zastosowanie Terapii Tańcem w pracy z wybranymi jednostkami chorobowymi


25-26.05.2013

tytuł: Terapia zaburzeń psychosomatycznych z wykorzystaniem Terapii Tańcem.
Zastosowanie Terapii Tańcem w pracy z wybranymi jednostkami chorobowymi
pedagog: Maria Skommer
.Polska
kwalifikacja: 8 h (3 h wykład + warsztat)
8 h (3 h wykład + warsztat)
psychologia kliniczna/ psychosomatyka
terapia tańcem
Warsztat spełnia wymogi szkolenia dla Terapeutów i Psychoterapeutów Tańcem.
program:
Proponowany warsztat jest częścią programu, którego celem jest zainteresowanie uczestników możliwościami zastosowania terapii tańcem w radzeniu sobie ze stresem i napięciami. Obejmuje:
- zainteresowanie uczestników możliwościami zastosowania terapii tańcem w
..radzeniu sobie ze stresem i napięciami, czynnikami w dużej mierze
..odpowiedzialnymi za problemy o charakterze psychosomatycznym.
- zwiększenie świadomości własnego ciała, pokonywanie własnych oporów i
..ograniczeń w tańcu i ruchu, zdobywanie umiejętności ekspresji własnych emocji,
..poznawanie repertuaru własnego ruchu i wzbogacanie go poprzez improwizację,
..redukcja napięć, zwiększenie własnej skuteczności w radzeniu sobie z
..sytuacjami trudnymi.

I
Część teoretyczna
Wykład zostanie wzbogacony prezentacją dotyczącą wybranych chorób psychosomatycznych.
Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia choroby psychosomatyczne to ‘choroby przebiegające albo pod postacią zaburzeń funkcji, albo zmian organicznych dotyczących poszczególnych narządów czy układów, w przebiegu  których czynniki psychiczne odgrywają istotną rolę w występowaniu objawów chorobowych, ich zaostrzeniu i zejściu choroby’.
Do chorób psychosomatycznych zaliczane są m.in.:
- zaburzenia odżywiania (jadłowstręt psychiczny, otyłość)
- zaburzenia żołądkowo-jelitowe
- choroby układu krążenia
- alergie
- atopowe zapalenie skóry
- astma oskrzelowa i inne zaburzenia w obrębie układu oddechowego
- migreny
- zaburzenia snu
- zaburzenia ginekologiczne
- nadczynność tarczycy
- gościec stawowy
- choroby układu ruchu

II
Część praktyczna
Zastosowanie Terapii Tańcem w aspekcie chorób psychosomatycznych. Praca z wybranymi jednostkami chorobowymi.